HVAC Control é un mini sistema de xestión de edificios configurable ideal para
varios proxectos comerciais lixeiros, como escolas, oficinas, tendas, almacéns, apartamentos, hoteis, residencias de anciáns, etc. Pódese despregar un servidor back-end privado e configurar o panel de control de acordo cos requisitos únicos do proxecto, como como:
• Módulos funcionais: personalizar os menús do panel baseado nas funcións desexadas;
• Mapa de propiedades: crea un mapa de propiedades que reflicte os pisos e as habitacións reais dentro das instalacións;
• Asignación de dispositivos: fai coincidir os dispositivos físicos cos nodos lóxicos dentro dun mapa de propiedades;
• Xestión dos dereitos do usuario: crea papeis e dereitos para o persoal directivo no apoio á operación comercial.

Control de temperatura
Temp Humd control
Control Temp Humd
Temp & Humd control
Control Temp & Humd

Chat en liña de WhatsApp.