Elderly Care Solution é un mini sistema de xestión de edificios configurable ideal para
fogares de anciáns. Podes escoller entre unha variedade de dispositivos de xestión de enerxía, control de climatización e control ambiental. Pódese despregar un servidor back-end privado e configurar o panel de control de acordo cos requisitos únicos do proxecto, como:
• Módulos funcionais: personalizar os menús do panel baseado nas funcións desexadas;
• Mapa de propiedades: crea un mapa de propiedades que reflicte os pisos e as habitacións reais dentro das instalacións;
• Asignación de dispositivos: fai coincidir os dispositivos físicos cos nodos lóxicos dentro dun mapa de propiedades;
• Xestión dos dereitos do usuario: crea papeis e dereitos para o persoal directivo no apoio á operación comercial.

Elderly Care Dashboard
Panel de atención aos anciáns
Elderly Care Monitoring
Seguimento do coidado da terceira idade
Vital Signs Record
Rexistro de signos vitais

Chat en liña de WhatsApp.